ราคา
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
จำนวนธุรกรรมต่อวัน 74,148
เวลาสร้างบล็อกเฉลี่ย 5 วินาที
ธุรกรรมทั้งหมด
89,757,800
บล็อกทั้งหมด 8,689,314
Wallet address ทั้งหมด 2,432,921
ดูบล็อกทั้งหมด

บล็อก

ดูธุรกรรมทั้งหมด

รายการธุรกรรม